کفتر-pigeon

این وبلاگ برای نمایش عکس کفتر ومشخصات اونا ست از دوستان خواهشمند است عکس کفتر بدن برای نمایش

کله جوزی

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم تیر 1391ساعت 11:31  توسط مسعود  | 

سینه دم سیاه وجوزی

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم تیر 1391ساعت 11:30  توسط مسعود  | 

تیر سیاه کاکلی

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم اردیبهشت 1391ساعت 19:37  توسط مسعود  | 

تیر سیاه

+ نوشته شده در  شنبه هفتم آبان 1390ساعت 12:13  توسط مسعود  | 

کله دم قهوه ای

+ نوشته شده در  شنبه هفتم آبان 1390ساعت 11:47  توسط مسعود  | 

کله دم بور


35137115333541.jpg 413555353257141.jpg 22952147930655.jpg 8135766913451.jpg 9221250133154354.jpg
+ نوشته شده در  یکشنبه نهم آبان 1389ساعت 14:15  توسط مسعود  | 

سینه دم سیاه

+ نوشته شده در  جمعه هفتم آبان 1389ساعت 16:27  توسط مسعود  | 

سینه دم قهوه ای

+ نوشته شده در  جمعه هفتم آبان 1389ساعت 16:19  توسط مسعود  | 

کله دم سیاه

نرکله دم بور کاکلی

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم مهر 1389ساعت 23:52  توسط مسعود  | 

 
Yahoo! Messenger - Chat, Instant message, SMS, Video Call, PC Calls